1

Sử dụng bàn tính gẩy để thực hiện phép tính số học là bộ môn ngoại khóa toán bàn tính dành cho các em học sinh tuổi từ 4 – 12 phổ biến ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc SuperMind triển khai giảng dạy toán bàn tính nhiều năm qua không đơn thuần du nhập bộ môn này vào Việt Nam mà có nền tảng vững chắc từ việc áp dụng các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới.

(more…)

Xem thêm
2

Là một tổ chức giáo dục, ở SuperMind, lợi ích của trẻ được đặt lên hàng đầu. Với giáo án có khả năng cá thể hóa cao, mỗi em học sinh đều nhận được sự quan tâm như nhau. Kết quả là sau mỗi cấp độ, sự tiến bộ của các em là rõ rệt và tương đối đồng đều. (more…)

Xem thêm
3

Điều tự hào của SuperMind những năm qua là tạo dựng được chất lượng giảng dạy thống nhất toàn hệ thống. Có được sự thống nhất này trước hết phải kể đến quy trình đào tạo cẩn thận, tỉ mỉ, chia ra làm nhiều cấp độ và đào tạo thường xuyên. SuperMind không cho phép sử dụng giáo viên cấp độ thấp giảng dạy cấp độ cao, dù chỉ là một buổi. (more…)

Xem thêm